rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Systém Tensartech Mesa

Systém Tensartech Mesa je opěrná konstrukce z vyztužené zeminy s drobnou betonovou tvarovkou. Používá se pro výstavbu opěrných zdí se sklonem líce 90°. Tento systém lze využít nejen pro velké stavby v dopravním stavitelství, ale i pro malé opěrné zídky u rodinných domků.

Zemina je na čele držena pomocí tvarovek s různou skladbou, které jsou s blokem vyztuženým pomocí geomříží Tensar spojeny pomocí účinných spojovacích prvků.

Horizontální vrstvy geomříží zajišťují stabilitu a funkčnost celé konstrukce, betonové tvarovky zadržují zeminu zásypu v čele konstrukce a dávají jí vhodný estetický vzhled. Spolupůsobení tvarovek a geomříží je zajištěno pomocí spojovacích prvků.

Součástí systému je i zemina zásypu, jejíž smykové parametry významně ovlivňují parametry systému.

Systém existuje ve dvou modifikacích a to jako Mesa Standard a Mesa Ashford. Betonové tvarovky vyráběné podle přísných předpisů spolu s výztužnými geomřížemi z vysokohustotního polyetylénu (HDPE) zabezpečují trvalou pružnost opěrných stěn a mostních opěr s návrhovou životností min. 120 let.

Tvarovky jsou vyráběny ve třech velikostech. Jejich kombinací lze vytvořit různé skladby. Nejčastěji využívané skladby (první číslo je počet standardních tvarovek, druhé tvarovek medium a třetí tvarovek typu tall):

Výhody systému Tensartech Mesa

 • atraktivní vzhled (různé skladby tvarovek, různé barvy tvarovek)
 • levnější výstavba než u monolitické betonové zdi
 • dodavatelele není nutná specializovaná stavební praxe
 • jednoduchá a rychlá výstavba
 • možné využití místního zásypového materiálu
 • není potřeba vnějších podpěr (bednění)

přínosy pro investory

 • zvětšení využitelné plochy nad svahem = zvětšení plochy pozemku
 • možnost kombinace tvarovek zvyšuje estetický dojem a zeď lépe zapadne do okolního prostředí
 • dlouhá životnost zdi

přínosy pro projektanty

 • vytvoření stupňovité konstrukce, která opticky odlehčí velkou plochu líce
 • jednodušší kopírování nivelety komunikace ve směrových obloucích
 • systém Tensartech Mesa lze použít na podloží se zeminami s horšími geotechnickými parametry

přínosy pro dodavatele

 • lze dosáhnout úspory a zkrácení doby výstavby ve srovnání s tradiční betonovou zdí
 • pro výstavbu zdi ze systému Tensartech Mesa není obvykle nutná žádná speciální kvalifikace
 • použití materiálů vytěžených na místě snižuje potřebu nákladného dovozu zásypového materiálu a platby jak za kamenivo, tak za uložení vytěžené zeminy na skládce

V rámci dodávky systému Tensartech Mesa získáváte rozsáhlou podporu, která obsahuje návrh řešení a zpracování projektové dokumentace, dodávku prvků systému, certifikátů, instalačních postupů, případně asistenci při realizaci.

Cena opěrné zdi ze systému Tensartech Mesa se kalkuluje na základě zpracované projektové dokumentace. Více informací získáte na telefonním čísle 548 218 901 nebo emailu technika@geomat.cz

Další opěrné systémy

 • systém Tensartech RockWall
 • systém Tensartech GreenSlope
 • systém Tensartech TW1
 • systém Armovia

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky
 • Realizujeme konstrukce z vyztužené zeminy

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace