rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Rozšíření nebo zakrytí skládky

Vývoj odpadového hospodářství klade velký důraz na využití technicky vhodných a ekonomicky výhodných materiálů, které odpovídají požadavkům na ochranu životního prostředí. Geosyntetika se na skládkách používají ve dvou hlavních situacích. První je rozšíření stávajících či nově budovaných skládek za účelem zvýšení vlastní kapacity. Druhou situací je utěsnění respektive zakrytí skládky v rámci technické anebo biologické rekultivace.

Konvenční systémy řešení s využitím přírodních materiálů, kterými jsou nejčastěji jílovité zeminy, štěrkovité a písčité sypaniny, spojuje celá řada nevýhod od dostupnosti, dopravní vzdálenosti až po problematickou instalaci, zejména na strmých svazích.

Geosyntetické výrobky mají naopak výhodu hlavně v úspoře finančních nákladů a širším využití. V rámci budování, rozšiřování a zakrývání skládek se geosyntetika používají v několika oblastech.

Využití geosyntetik na skládkách odpadů

 

Řešený problémPoužívané geosyntetikum
Drenážní systémy pro povrchovou (srážkovou) voduDrenážní geokompozity
Drenážní systémy pro podzemní voduDrenážní geokompozity
Sběrný systém bioplynůDrenážní geokompozity
Odvod kontaminovaných výluhůDrenážní geokompozity
TěsněníIzolační fólie, jílové geosyntetické izolace
Zpevňování svahůVýztužné geomříže
Protierozní ochranaGeorohože, geobuňky
Stabilizace podložíStabilizační geomříže


Drenážní systémy pro povrchovou a podzemní vodu

Drenážní geokompozity se instalují mezi krycí vrstvu zeminy a nepropustnou vrstvu (jíl, geomembrána atd.), kde vytváří rychlý a efektivní systém pro odvod srážkové vody:

 • zamezují shromažďování a průsaku vody do skládky přes slabá nebo poškozená místa v nepropustné vrstvě
 • snižují hydrostatický tlak a zamezují nasycení krycí vrstvy zeminy
 • snižují hydraulický tlak na druhou nepropustnou vrstvu
 • odvádí průsaky nepropustnou vrstvou
 • detekují průsaky

Sběrný systém bioplynů

Instalace vrstvy geokompozitu na rozhraní vyrovnávací a nepropustné vrstvy umožňuje jímání a odvod plynů z úložiště: 

 • zabraňuje tvorbě dutin s bioplyny
 • snižuje tlak plynů na nepropustnou vrstvu nadloží
 • jímá a rychle odvádí plyny pro kontrolovatelné vypuštění do atmosféry, využití v elektrárnách nebo ve spalovacích zařízeních

Odvod kontaminovaných výluhů

Instalace drenážního geokompozitu na rozhraní vyrovnávací a nepropustné vrstvy umožňuje sběr a rychlý odvod roztoků vody a dalších tekutých látek unikajících z odpadních materiálů a: 

 • zabraňuje shromažďování těchto výluhů uvnitř úložiště
 • odvádí tyto výluhy do míst, kde budou ekologicky zpracovány
 • jejich vysoká drenážní kapacita zabraňuje zahlcení drenážní vrstvy a odstraňuje tlak těchto výluhů na konstrukci úložiště

Zpevňování strmých svahů skládek

Pomocí výztužných geomříží je možné realizovat trvalé i dočasné sklony svahů skládek ve větších sklonech než je přirozený stabilní sklon svahu bez výztužných prvků a tím zvýšit úložnou kapacitu skládky.

Protierozní ochrana svahů

Trvalé nebo dočasné protierozní georohože a sítě zabraňují povrchové erozi svahů skládky při přívalových deštích. Pomocí georohoží je také zajišťována povrchová stabilita uzavíracích vrstev skládek.

UKÁZKY ŘEŠENÍ ZAKRYTÍ SKLÁDKY

Obrázek zakrytí skládky ve Vyskytné u Jihlavy
Zakrytí skládky ve Vyskytné u Jihlavy
Obrázek rekultivace skládky v Praze - Ďáblicích
Rekultivace skládky v Praze - Ďáblicích

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci