rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Historie systému opěrných zdí Tensartech TW1 a jeho funkční prvky

Systém Tensartech TW1 přináší do stavební praxe komplexní řešení opěrných zdí z vyztužené zeminy. Vysoce účinné spojení geomříží a  tvarovky je typickým rysem systému. Monolitické geomříže napojené pomocí spojovacích hřebenů na betonové tvarovky vytváří bezpečnou a trvalou konstrukci vhodnou pro výstavbu jak opěrných zdí, mostních opěr, tak i  mostních opěr s životností větší než 120 let.

Historie systému Tensartech TW1

Opěrné konstrukce z vyztužené zeminy využívají lidé odnepaměti. Již 1000  l před n. l. postavili v Babylóně 60 m vysoký chrám z vyztužených jílů a například v 1. století před n. l. vybudovali Římané vyztužené přístavní molo v Londýně.

První opěrná konstrukce založená na návrhu společnosti Tensar, která byla sestavena z modulárních bloků, byla postavena v roce 1994. Jednalo se o mostní křídla železničního mostu v Cornwallu ve Velké Británii.

Následovalo období vývoje optimálního napojení tvarovek a geomříží, které v roce 1998 vyvrcholilo vznikem systému Tensartech TW1. První zeď z tohoto systému byla postavena v témže roce v Coventry. Zeď je vysoká 3 m a vyrovnává základovou spáru pod velkými zásobníky vody (viz. několik fotografií z výstavby).Opěrná konstrukce ze systému Tensar

Vývoj opěrných konstrukcí z vyztužené zeminy

Spolehlivost systému Tensartech TW1 byla již potvrzena na stovkách konstrukcí po celém světě. V roce 2009 začala výstavba jedné z  největších konstrukcí z tohoto systému na Blízkém východě. Z technických důvodů byla zeď navržena ve čtyřech „kaskádách“ a dosahuje výšky cca 60  m (viz. následující fotografie).

Od roku 2008 je systém Tensartech TW1 navrhován a úspěšně realizován i v České republice. Vůbec poprvé byl systém využit na průtahu Bučovicemi na silnici I/50 na třech opěrných zdech kombinovaných s vyztuženými strmými svahy.

Tentýž rok systém Tensartech TW1 využil investor při vyrovnání terénu pro rezidenční výstavbu v Jirkově u Chomutova. V roce 2009 byly postaveny poprsní zdi na mostě na silnici I/43 v Opatově nedaleko Svitav a čtyři zdi na silnici II/322 v Chvaleticích v Pardubickém kraji.

Funkční prvky systému a jejich interakce

Systém Tensartech TW1 je založen na trvalém spolupůsobení čtyř prvků, kde každý prvek má svoji specifickou funkci:

 • betonové tvarovky – lícový prvek bránící vysypávání zeminy a vytvářející estetickou tvář konstrukce
 • monolitické geomříže Tensar – zachycují tahové síly v násypu
 • spojovací hřeben – spojuje geomříže a tvarovky bez vzniku oslabených míst
 • zemina zásypu – její smykové parametry ovlivňují dimenze konstrukce

Systém Tensartech TW1

Vzájemné interakce jednotlivých prvků zaručují bezpečné fungování konstrukce. Jedná se především o interakce mezi:

 • tvarovkou a geomříží – spojovací hřeben navlečený na konec geomříže a uložený do smykového ozubu v tvarovce zaručuje plnohodnotný spoj obou prvků po celou dobu životnosti konstrukce
 • geomříží a zeminou – geometrie žeber geomříže zaručuje optimální propojení se zeminou bránící usmyknutí příp. vytržení geomříže
 • zásypem a tvarovkou – provedení drenážního komínu za rubem tvarovek umožňuje odvedení vody, která obvykle vymývá jemnou frakci zásypu přes spáry tvarovek a může při chybném provedení narušit konstrukci v zimních měsících

Pro dokonalé napojení následujících řad tvarovek je na jejich spodní a  horní straně vytvarován ozub fungující na principu „péro & drážka“ (viz. následující obrázek). Tvar smykového ozubu u tvarovek umožňuje vytvoření směrových oblouků s malými poloměry (minimálně 6 m).

Péro a drážka

Plastičnost směrového řešení dovoluje projektantům navrhovat opěrné konstrukce, které volně kopírují niveletu komunikace. Kompromis mezi plastičností a funkčností napojení vedl ke snížení svislosti na 86° od  vodorovné.

Pro ukončení zdí je možné použít prvky, které se na tvarovky nalepí mrazuvzdorným lepidlem U staveb, kde je nutné v koruně zdi osadit svodidlo nebo protihlukovou stěnu, je nutné v koruně nadimenzovat železobetonovou římsu.

Výhody systému Tensartech TW1

Stále více projektantů přechází od konvenčních návrhů železobetonových zdí k návrhu prefabrikovaných zdí vyztužených geosyntetickými výztuhami. Oproti železobetonovým zdem přináší systém Tensartech TW1 především tyto výhody:

 • rychlejší výstavbu a snížení konstrukčních nákladů v průměru o cca 15%
 • ve většině případů nevyžaduje výstavba zvláštní znalosti dodavatelské firmy
 • konstrukce je tolerantnější vůči nerovnoměrnému sedání
 • velmi často se jako zásyp použití místní zemina (odpadají náklady na pořízení a přepravu zásypu)
 • malé napětí v základové spáře nevyžaduje nákladné úpravy podloží
 • technologie suchého zdění umožňuje v případě nepříznivého počasí přerušení výstavby
 • systém umožňuje např. v sesuvném území rozdělit výstavbu na úseky

Systém Tensartech TW1 je v případě České republiky dodáván jako komplexní řešení, které obsahuje:

 • technickou přípravu (projektová dokumentace ve všech stupních)
 • garanci statického výpočtu
 • dodání materiálu na stavbu (tvarovky, geomříže, spojovací hřebeny)
 • proškolení pracovníků dodavatele
 • dohled nad výstavbou
 • instalační postup
 • podklady pro zpracování kontrolního a zkušebního plánu

V některém z příštích článků se blíže seznámíme s vlastní výstavbou opěrných zdí ze systému Tensartech TW1.

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky
 • Realizujeme konstrukce z vyztužené zeminy

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace