rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Dokumenty ke stažení

Schovej rozšířený filtr
Zobraz rozšířený filtr

Aplikační brožury

Aplikační brožury

Prodlužování životnosti asfaltových vozovek a úspory při údržbě komunikací.

Aplikační brožury

Použití drenážních geokompozitů ve stavebnictví.

Aplikační brožury

Stabilizace a zlepšování nestmelených podkladních vrstev v dopravním stavitelství a při zakládání staveb.

Aplikační brožury

Protierozní ochrana strmých svahů, svahů vodohospodářských staveb, dopravních staveb, inženýrských staveb a ochrana skalích stěn.

Brožury o nás

Brožury o nás

Kdo jsme? Co vám nabízíme? Proč si vybrat nás?

Brožury o nás

Naše řešení jsou výsledkem poctivé práce autorizovaných inženýrů

z oboru geotechniky, dopravního, mostního a inženýrského stavitelství.

Brožury výrobců

Brožury výrobců

Základní průvodce využitím geosyntetik Tensar.

Brožury výrobců

Přehled řešení opěrných zdí a strmých svahů pomocí opěrných systémů Tensartech.

Brožury výrobců

Systém pro výstavbu geobuňkové struktury. (v angličtině)

Brožury výrobců

Trojosá geomříž pro mechanickou stabilizaci podkladníh vrstev.

Brožury výrobců

Výstavba násypů na málo únosném podloží.

Brožury výrobců

Výstavba na málo únosném podloží s omezením sedání.

Brožury výrobců

Mechanická stabilizace konstrukčních vrstev kolejového lože.

Články

Články

Vysoká hladina podzemní vody komplikovala a prodražovala hlubinné založení objektu.

Články

Rozdíly v chování geomříží a geotextilií v podkladních vrstvách a jaké funkce jsou schopné jednotlivé skupiny výrobků plnit.

Články

Co je to ekotextilie? Jak vypadá a kde se používá?

Články

Příklady použití geosyntetik „kolem vody“.

Články

Kdy vznikly první geomříže a jak byly vyrobené? Jak se liší od poslední generace geomříží?

Články

Přečtěte si o první nebo nejvyšší opěrné zdi z toho systému a podívejte se na fotografie.

Články

Podívejte se jak systémy Tensartech vypadají a kdy který zvolit.

Články

Jak takové zkoušení stabilizace kolejového lože vypadá, co a jak se měří a jaké výsledky přineslo?

Články

Typy spojení obkladových prvků s geosyntetikem a kritické body tohoto spojení v konstrukcích z vyztužené zeminy.

Články

Co je to vyztužená zemina a co vše se z ní dá vybudovat.

Články

Různá geosyntetika mají různé vlastnosti a tím i jiný stabilizační účinek.

Články

Stručný přehled protierozních geosyntetik a jejich využití.

Články

Ukázky prvních realizací vyztužených strmých svahů ze systému Tansartech GreenSlope v ČR.

Články

Přehled konstrukcí, které byly na území ČR vybudovány z vyztužené zeminy.

Články

Jak vypadá, jaké jsou jeho výhody a proč ho zvolit.

Články

Stručné představení systému a vybrané ukázky realizací i s fotografiemi.

Články

Užitečný průvodce světem geotextilií a jejich funkcemi.

Články

Sanace sesuvů svahů, rekonstrukce mostů, železničních násypů. Zajímavé fotografie ze staveb.

Články

Vyztužené svahy nejsou otázkou jen posledních desítek let. Setkáme se s nimi již ve starověkém stavitelství.

Články

Z vyztužené zeminy se budují mostní křídla, mostní opěry a pomáhají s nerovnoměrným sedáním v přechodové oblasti.

Články

Popis rozdílných vlastností geomříží v závislosti na technologii výroby

Články

Jedinečný vyztužený násyp s použitím roznášecí platformy a geobuňkové struktury.

Dokumenty technické podpory

Dokumenty technické podpory

Návrhové diagramy pro volbu výztužných prvků do asfaltových vrstev vozovek

Grafický návod pro výběr správného typu výztuhy s doplňujícím komentářem.

Dokumenty technické podpory

Řešení poruch asfaltových vozovek pomocí geosyntetik

Rozdělení poruch, volba a poloha výztuhy dle typu poruchy, SAMI kompozity.

Dokumenty technické podpory

Srovnání vlastností netkaných a tkaných geotextilií a jejich vliv na použití v konstrukcích

Rozdíly v mechanických a hydraulických vlastnostech. Funkce v konstrukcích (separační, filtrační, ochranná, stabilizační, výztužná, drenážní, protierozní a izolační).

Dokumenty technické podpory

Tensartech GreenSlope – opěrný systém s variabilním sklonem zeleného vegetačního líce

Komponenty (líc, geomříže a zásyp). Podloží, založení a odvodnění. Ukončení konstrukce, rohy, oblouky. Tělesa ve vyztuženém bloku.

Dokumenty technické podpory

Tensartech Mesa – opěrný systém s variabilní skladbou lícových betonových tvarovek

Komponenty (líc, geomříže a zásyp). Podloží, založení a odvodnění. Ukončení konstrukce, rohy, oblouky. Tělesa ve vyztuženém bloku.

Dokumenty technické podpory

Typické příklady využití netkaných a tkaných geotextilií

Návod pro výběr typu geotextilie dle technických parametrů pro použití v opěrných konstrukcích, násypech, drenážních systémech, vodních stavbách a skládkách.

Katalogy výrobků

Katalogy výrobků

Přehled geomříží, geotextilií, georohoží, geokompozitů a dalších geosyntetik..

Katalogy výrobků

Opěrné zdi, mostní opěry a křídla, betonové panely a tvarovky, ocelové panely a sítě,…

Katalogy výrobků

Textilie, rohože, sítě. Z biomasy, kokosu, juty nebo plastu

Projekční specifikace

Projekční specifikace

Projekční specifikace Bontec NW 16

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Bontec NW 16

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Bontec NW 25

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Bontec NW 25

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Eurogrid B 20/20

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Eurogrid B 20/20

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Eurogrid B 30/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Eurogrid B 30/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Eurogrid B 40/40

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Eurogrid B 40/40

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex NTI B24

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex NTI B24

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex NTI BS12

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex NTI BS12

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex NTI BS13

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex NTI BS13

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex NTI BS16

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex NTI BS16

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex NTI BS25

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex NTI BS25

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex RPES 200

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex RPES 200

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex RPES 300

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex RPES 300

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex RPES 400

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex RPES 400

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex RPES 500

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex RPES 500

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex TST 30/30W

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex TST 30/30W

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex TST 60/60W

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Geomatex TST 60/60W

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 110/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 110/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 110/30T

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 110/30T

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 160/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 160/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 200/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 200/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 35/20

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 35/20

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 400/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 400/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 55/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 55/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 55/30T

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 55/30T

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 80/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 80/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 80/30T

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Miragrid GX 80/30T

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace PGM 100/100

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace PGM 100/100

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace PGM 100/100E

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace PGM 100/100E

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace PGM 50/50

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace PGM 50/50

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace PGM 50/50E

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace PGM 50/50E

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Techglass TG 100/100 SA

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Techglass TG 100/100 SA

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Techglass TG 50/50

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Techglass TG 50/50

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar AR-G

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar AR-G

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar RE510

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar RE510

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar RE520

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar RE520

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar RE540

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar RE540

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar RE560

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar RE560

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar RE570

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar RE570

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar RE580

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar RE580

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar SS20

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar SS20

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar SS30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar SS30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar SS40

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar SS40

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar TriAx TX150

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar TriAx TX150

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar TriAx TX160

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar TriAx TX160

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar TriAx TX170

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar TriAx TX170

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar TriAx TX180

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar TriAx TX180

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar TriAx TX190L

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Tensar TriAx TX190L

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace TGU 60/20

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace TGU 60/20

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace TGU 80/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace TGU 80/30

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Trinter

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Trinter

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Trinter R35/20

NULL

Projekční specifikace

Projekční specifikace Trinter R35/20

NULL

Referenční listy

Referenční listy

Vytvoření vrchního drenážního systému pro odvod srážkové vody a zpevnění svahů.

Referenční listy

Rekultivace skládky – vytvoření vrchního drenážního systému pro odvod srážkové vody pomocí drenážních geokompozitů.

Referenční listy

Využití systému z vyztužené zeminy na parapetní zdi mostních objektů.

Referenční listy

Mostní opěra je řešena jako stupňovitá stěna z vyztužené zeminy.

Referenční listy

Jedná se o zárubní zdi na přeložce trati do nové osy s obkladem ze systémové panelové konstrukce. Objekt je členěn do 10 dilatačních sekcí, každá je tvořena třemi patry. Přechody mezi sekcemi jsou tvořeny gabiony.

Referenční listy

Při stavbě dálnice D3 u Sudoměřic docházelo po otevření zářezu k rozpadávání skalních masívů a uvolněné kameny padaly na budovanou komunikaci.

Referenční listy

Provozovatel požadoval účinnou protierozní ochranu svahů sedimentační nádrže, která bude periodicky zaplavována odpadními kaly z cukrovarnické výroby.

Referenční listy

Odstranění problému s vysokou hladinou podzemní vody drenážním geokompozitem.

Referenční listy

Na stavbě byl problém s velkým množstvím spodní vody.

Referenční listy

Investor chtěl co nejlépe využít svažitý pozemek.

Referenční listy

Opěrná zeď z vyztužené zeminy s lícem z drobných tvarovek.

Referenční listy

Nejvyšší opěrná zeď z vyztužené zeminy v ČR!

Referenční listy

Opěrná konstrukce z vyztužené zeminy na železničním úseku Krasíkov – Česká Třebová

Referenční listy

Opěrná stěna je postavena se sklonem 90°. Vyztužení je řešené pomocí tkaných geomříží ukotvených k lícovému panelu.

Referenční listy

Opěrná zeď z vyztužené zeminy dlouhá 400 m a vysoká 9 m.

Referenční listy

Důvodem výstavby opěrné zdi při opoře u křižovatky Blatné bylo přemostění ropovodu a optického kabelu. Pro vyztužení byly použity jednoosé tkané geomříže a betonové tvarovky.

Referenční listy

Investor chtěl co nejlépe využít svažitý pozemek.

Referenční listy

Investor chtěl maximálně využít svažitý pozemek.

Referenční listy

Múr z veľkoplošných panelov rieši mimoúrovňové kríženie diaľnice D47 s ulicou Rudná.

Referenční listy

Zeď z velkoplošných panelů řeší mimoúrovňové křížení dálnice D47 s ulicí Rudná.

Referenční listy

Opěrná zeď tvoří ohraničení tělesa dálnice D47, která je na předmostí opěry 1P objektu 8201.

Referenční listy

Důvodem výstavby opěrné zdi z vyztužené zeminy založené na hloubeném tunelu bylo vyrovnání rozdílu v terénu před lícem a rubem mostu. Bylo nutné navrhnout lehké konstrukce, která unese strop a zároveň snižuje zemní tlak na líc opěrné zdi.

Referenční listy

Při rozšíření lyžařského areálu Klíny bylo nutné vybudovat spodní stanici lanové dráhy a vyrovnanou plochu. A to ve strmém svahu a nepřístupném terénu.

Referenční listy

Opěrná zeď podchycuje patu rozšířeného železničního násypu a řeší problém s měkkým podložím.

Referenční listy

Mostní křídla z vyztuztužené zeminy.

Referenční listy

Omezení tvorby trvalých deformací krytu vozovky.

Referenční listy

Vlivem zvodnělého podloží došlo v obci Chuchelna k havárii násypu pozemní komunikace, která rychle pokračovala.

Referenční listy

Při stavbě dálnice D3 u Sudoměřic docházelo při otevření zářezu k erozi zemních svahů a rozpadávání skalních masívů.

Referenční listy

V obci Sloup docházelo každé jaro k vymílání břehů místního potoka. Situace vyžadovala trvalou ochranu břehů.

Referenční listy

Havarijní stav mostu vyžadoval rekonstrukci, která spočívala ve výstavbě nových parapetních zdí a mostních křídel z vyztužené zeminy.

Referenční listy

Rekonstruovaný most má celou spodní stavbu z vyztužené zeminy s betonovými tvarovkami na líci.

Referenční listy

Stav mostu si vyžádal rekonstrukci, která vzhledem k intenzitě dopravy musela proběhnout v mimořádně krátkém termínu. Technologie vyztužené zeminy tak byla ideální.

Referenční listy

Výstavba mostních křídel z vyztužené zeminy při zdvoukolejnění železniční trati.

Referenční listy

Po jarních deštích došlo v roce 2011 k opakovanému sesuvu svahu u Nového Strašecí. Tentokrát sesuv ohrožoval rodinné domy i pozemní komunikace, a tak se přistoupilo k jeho sanaci.

Referenční listy

Těleso pozemní komunikace tvořené navážkou působením vody havarovalo a sanace byla provedena systémem Tensartech GreenSlope.

Referenční listy

Využití výztužných geosyntetik Tensar k sanaci násypu pozemní komunikace.

Referenční listy

Deformace koleje v místě přechodu násypu přes mělké údolí si vyžádaly opravu celého násypu. Ten byl vyztužen geobuňkovou strukturou.

Referenční listy

Použití netkané separační goetextilie.

Referenční listy

Aby bylo možné zvýšit traťovou rychlost, musela se trať modernizovat a zlepšit se vlastnosti konstrukčníéch vrstev železničního tělesa.

Referenční listy

Stabilizace neúnosného podloží pod bioplynovou stanicí.

Referenční listy

Rychlá a levná sanace sesuvu hradeb v tenisovém areálu.

Referenční listy

Aby se nezanášel žlab splavovanou zeminou, bylo potřeba efektivně zpevnit svahy žlebu.

Referenční listy

Vyztužený strmý svah s obalovaným čelem nad výjezdovým portálem.

Referenční listy

Vybudování cyklostezky na tělese z vyztužené zeminy se zeleným lícem.

Referenční listy

Na úseku dálnice D3 bylo nutné kromě hloubkového odvodnění zabezpečit paty svahu násypu pilotovou stěnou a zvýšit tuhost násypového tělesa.

Referenční listy

Objekt řešil problematiku stavební úpravy zesílení konstrukce vozovky a obnovení odvodnění komunikace včetně propustků.

Referenční listy

Použití geobuňkové struktury k eliminaci nestejnoměrného sedání násypu v čase.

Referenční listy

Založení haly na podmáčeném území pomocí roznášecí platformy za použití geomříží Tensar.

Referenční listy

Založení objektu bylo provedeno hlubinně, ale vzhledem k plánovanému zatížení podlah haly, bylo nutné vyztužit podloží plošně pomocí geomříží.

Referenční listy

Založení lehké výrobní haly na skládce komunálního odpadu bez využití hlubinných prvků.

Referenční listy

Zpevnění lesní cesty pomocí stabilizační trojosé geomříže.

Technické specifikace výrobků

Technické specifikace výrobků

Rozložitelná ekotextílie sloužící k ochraně proti plevelu a vysychání rostlin.

Technické specifikace výrobků

Tuhá monolitická dvojosá geomříž pro mechanickou stabilizaci zemin.

Technické specifikace výrobků

Kompozit pro stabilizaci měkkého podloží. Odolné a rychle se instalují.

Technické specifikace výrobků

Kompozit z vysokohustotního plastu pro protierozní ochranu svahů.

Technické specifikace výrobků

Netkaná ochranná polypropylenová geotextilie.

Technické specifikace výrobků

Cadrinet je vysoce odolná a trvanlivá plastová síť z vysoko hustotního polyetylénu.

Technické specifikace výrobků

Kompozit vyroben ze skleněných vláken. Je používán pro zpevnění asfaltu.

Technické specifikace výrobků

Hydroizolační parotěsná polyetylenová fólie.

Technické specifikace výrobků

Netkaná separační geotextilie z recyklovaného polyesteru.

Technické specifikace výrobků

Netkaná geotextilie z recyklovaného polypropylenu.

Technické specifikace výrobků

Tkaná separační polyesterová geotextilie.

Technické specifikace výrobků

Kokosová geosíť pro dočasnou protierozní ochranu.

Technické specifikace výrobků

Ocelové geosítě určené k protierozní ochraně skalních stěn.

Technické specifikace výrobků

Kokosová rohož zpevněná polypropylenovou síťovinou pro dočasnou protierozní ochranu a mulčování.

Technické specifikace výrobků

Netkaná separační polypropylenová geotextilie.

Technické specifikace výrobků

Netkaná separační polypropyleponá geotextilie.

Technické specifikace výrobků

Tkaná separační polypropylenová geotextilie.

Technické specifikace výrobků

Drenážní geokompozit pro odvodnění konstrukcí. Struktura geotextilie-mřížka.

Technické specifikace výrobků

Drenážní geokompozit pro odvodnění konstrukcí. Struktura geotextilie-mřížka-fólie.

Technické specifikace výrobků

Drenážní geokompozit pro odvodnění konstrukcí. Struktura geotextilie-mřížka-geotextilie.

Technické specifikace výrobků

Drenážní geokompozit pro odvodnění konstrukcí. Struktura geotextilie-mřížka.

Technické specifikace výrobků

Drenážní geokompozit pro odvodnění konstrukcí. Struktura geotextilie-mřížka-geotextilie.

Technické specifikace výrobků

Tkané výztužné ohebné geomříže z polyesteru.

Technické specifikace výrobků

Geobuňky pro protierozní ochranu svahů a zlepšování podloží.

Technické specifikace výrobků

Nopová fólie slouží k ochranně základové konstrukce nebo k odvětrání a odvlhčení.

Technické specifikace výrobků

Ocelové komponenty pro výstavbu opěrných zdí a strmých svahů.

Technické specifikace výrobků

Ocelové komponenty pro výstavbu opěrných zdí a strmých svahů.

Technické specifikace výrobků

Kompozit pro vyztužování asfaltových vozovek.

Technické specifikace výrobků

Kompozit z netkané polypropylenové geotextilie a vysokopevnostních polyesterových vláken.

Technické specifikace výrobků

Výztužná monolitická geomříž z HDPE pro vyztužené opěrné zdi a strmé svahy

Technické specifikace výrobků

Tuhá monolitická dvouosá geomříž pro mechanickou satabilizaci zemin.

Technické specifikace výrobků

Trojosá monolitická geomříž z polypropylenu pro mechanickou stabilizaci nestmelených vrstev.

Technické specifikace výrobků

Tkaná stínící síť slouží jako ochrana před přímými slunečními paprsky. Využívá se k zastínění zahrad, teras či balkónů. Snižuje průhlednost všech typů oplocen.

Technické specifikace výrobků

Trojrozměrná trvanlivá georohož pro protierozní ochranu zemních svahů.

Technické specifikace výrobků

Tkaná separační polypropylenová geotextilie.

Technické specifikace výrobků

NULL

Technické specifikace výrobků

NULL

Technické specifikace výrobků

NULL

Technické specifikace výrobků

NULL

Technické specifikace výrobků

NULL

Technické specifikace výrobků

NULL

Technické specifikace výrobků

NULL

Technické specifikace výrobků

NULL

Výrobkové brožury

Výrobkové brožury

Mulčovací ekotextilie s přírodními vlákny.

Výrobkové brožury

Ocelové sítě určené k protierozní ochraně skal.

Výrobkové brožury

Netkané geotextilie pro separaci vyrobené z polypropylenu a polyesteru.

Výrobkové brožury

Přírodní sítě z kokosu a juty k dočasné protierozní ochraně.

Výrobkové brožury

Gabiony GEOMAT jsou stavebnicový systém pro vytváření konstrukcí z drátěných košů. Panely CLASSIC jsou spojovány spirálami. Řada SPEEDY využívá spojování tyčemi s oky.

Výrobkové brožury

Trojrozměrná trvanlivá georohož pro protierozní ochranu zemních svahů.

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci