rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geosyntetika v geotechnice 2020 - Způsoby zakládání násypů a řešení stability konstrukčních vrstev komunikací

21.01.2020, Praha / 22.01.2020, Brno --- zakládání násypů | nerovnoměrné sedání | ochrana násypu před vlivy podloží | zkrácení doby výstavby a snížení nákladů | stabilita nestmelených konstrukčních vrstev | výstavba na měkkých nebo neúnosných zeminách | zvyšování únosnosti zemní pláně ...

Obsah semináře je zaměřen na představení způsobů zakládání násypů, eliminaci nerovnoměrného sedání násypového tělesa, způsoby ochrany násypového tělesa před vlivy podloží a cesty vedoucí ke zkrácení doby výstavby. Dále na způsoby řešení stabilizace nestmelených konstrukčních vrstev, výstavbu konstrukčních vrstev na měkkých nebo neúnosných zeminách, na možnosti zvyšování nedostatečné únosnosti zemní pláně dopravních staveb, snižování tloušťky konstrukčních vrstev komunikací ...

 

Zaměření a úroveň semináře

 

úterý 21. ledna 2020 - Praha, Hotel International, www.internationalprague.cz, 9-13 hod.
středa 22. ledna 2020 - Brno, Hotel Voroněž, www.oreahotelvoronez.cz, 9-13 hod.

Podrobné pokyny budou zaslány přihlášeným účastníkům před konámím semináře.

  

Uzávěrka přihlášek: 14. ledna 2020.

Program semináře:

Způsoby zakládání násypů

 • Přehled způsobů zakládání násypů
 • Možnosti využití geosyntetik při zakládání násypů
 • Eliminace nerovnoměrného sedání násypového tělesa
 • Způsoby ochrany násypového tělesa před vlivy podloží
 • Cesty vedoucí ke zkrácení doby výstavby násypového tělesa
 • Možnosti snížení nákladů při zakládání násypů

Řešení stability nestmelených konstrukčních vrstev komunikací

 • Způsoby řešení stabilizace nestmelených konstrukčních vrstev (chemická - mechanická stabilizace)
 • Výstavba konstrukčních vrstev na měkkých nebo neúnosných zeminách
 • Možnosti zvyšování nedostatečné únosnosti zemní pláně dopravních staveb (silnice, železnice)
 • Způsoby snižování tloušťky konstrukčních vrstev komunikací
 • Vztah mezi výší nákladů na výstavbu a intervalem údržby komunikací
 • Způsoby alternativního založení pozemních staveb na neúnosném podloží
 • Zkušební úseky a testování in-situ

------------------------------------------------------

Organizační informace:

Pořadatel:
GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 25514971

ČKAIT:
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Účastnický poplatek:

 • při registraci do 30. 11. 2019: 1200,- Kč bez DPH
 • při registraci po 30. 11. 2019: 1500,- Kč bez DPH

Zálohová faktura za účastnickýpoplatek se splatností 14 dní bude zaslána přihlášeným účastníkům. Vyúčtovací daňový doklad bude zaslán v zákonné lhůtě. Veškeré doklady
budou zasílány výhradně v elektronické podobě na e-mailovou adresu účastníka, popř. kontaktní osoby uvedenou v přihlášce.

Občerstvení zajištěno. Účastníci obdrží souhrn informací z přednášek..

Storno:
Při neúčasti se vložné nevrací! Za přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka (jeho jméno oznamte na e-mailovou adresu geomatgeomat.cz).

Přihlášky:
a) online (webový formulář)
b) písemně (přihláška ke stažení)

Kontaktní spojení:
Pro dotazy využijte e-mail geomatgeomat.cz nebo telefon 548 218 048.

 

  

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci