rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Optimalizace vozovek - Představení americké metody vedoucí ke snížení nákladů na výstavbu vozovek

Tensar International ve spolupráci se společností GEOMAT a Ústavem pozemních komunikací Fakulty stavební VUT v Brně si Vás dovolují pozvat na seminář Optimalizace vozovek

Seminář se koná 27. dubna 2017 od 10:00 do 13:15 v prezentační místnosti A138 v areálu VUT Brno, Veveří 331/95

Seminář je určen pro investory, projekční kanceláře a akademické odborníky z oblasti dopravní infrastruktury. Na semináři bude prezentováno využití metody zlepšující vlastnosti nestmelených podkladních vrstev, snižující náklady na výstavbu vozovek a prodlužující jejich životnost.

Pozvánka ke stažení

Program semináře a přednášející:

 • Welcome and a brief introduction to Tensar
  – Jacek Kawalec, Eng., Ph.D.
  Uvítání a představení společnosti Tensar
 • Weak soil improvement with Tensar TriAx mechanically stabilised layers. Stabilisation function of geogrid, laboratory and field tests, case studies
  Jacek Kawalec, Eng., Ph.D.
  Zlepšování podloží s využitím mechanické stabilizace podkladních vrstev s geomřížemi
  TriAx – stabilizační funkce geomříží, laboratorní a polní zkoušky, případové studie
 • Pavement Optimisation with Tensar TriAx in AASHTO'93 design method. Design method overview, Tensar's modification of method, full scale trafficking tests (USACoE phase 1), case studies from US
  Mark H. Wayne, Ph.D., P.E.
  Optimalizace vozovek pomocí geomříží TriAx v návrhové metodice AASHTO’93 – popis metodiky, úprava metodiky Tensarem, testování v reálném měřítku (USACoE fáze 1), případové studie z USA
 • Pavement Optimisation with Tensar TriAx in mechanical-empirical (M-E) design methods. Design methods overview, ways of introduction of TriAx in design, full scale trafficking tests (USACoE phase 3), case studies from Europe
  Piotr Mazurowski, M.Sc.Eng.
  Optimalizace vozovek pomocí geomříží TriAx pomocí empirické metodiky – popis metodiky,
  možnosti navrhování stabilizační geomříže, testování v reálném měřítku (USACoE fáze 3),
  případové studie z evropských zemí
 • Design example with costs analysis of typical Czech pavement
  – Piotr Mazurowski, M.Sc.Eng.
  Příklady návrhu typické české vozovky s analýzou nákladů

Organizační informace:
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Seminář je bezplatný, občerstvení je zajištěno. Další informace budou zaslány přihlášeným účastníkům.

Vaši účast na semináři prosíme potvrďte do 21. dubna 2017 na telefonu 548 218 048 nebo e-mailem na adresu geomat@geomat.cz

Partner Tensar International v ČR: GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, tel. 548 218 048, geomat.cz | tensar.cz

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci