rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geomatex TST

Standardní geotextilie Geomatex TST je tkaná geotextilie, která nejčastěji nachází využití ve stavebních pracích. Je vyrobena ze syntetického polymeru polypropylenu (PP) moderní vpichovací technologií. Polypropylen je vysoce odolný materiál, který odolává působení mikroorganismů, plísní, či hmyzu. Navíc nepropouští UV paprsky a minimálně absorbuje okolní vlhkost. Díky této vlasnosti má působení vody minimální vliv na mechanické vlastnosti geotextilie. Má docela vysokou pevnost v tahu, která se pohybuje v rozmezí od 20 do 110 kN/m, čímž spolehlivě řeší požadavky na separaci a filtraci. Geotextilii aplikujeme při vyztužování zemin nejen u velkých staveb v dopravním a pozemním stavitelství, ale i u menší rezidenční výstavby. Při separačním využití ji pokládáme během stavby jako jednu z mnoha vrstev u staveb dopravní infrastruktury, skládek nebo opěrných zdí.

Typické aplikace tkaných geotextilií Geomatex TST

 • separační vrstva pod silnice, parkoviště, průmyslové stavby apod.
 • separace vrstev pod přístupovými cesty – oblasti s předpokládaným větším zatížením
 • separace na skládkách tuhých a kapalných odpadů
 • separační vrstva u konstrukcí opěrných zdí
 • trvalé oddělení jednotlivých vrstev zemin s rozdílnými vlastnostmi (s rozdílnou zrnitostí)
 • výztužná geotextilie u některých zemních těles
 • ochranná vrstva pod kamennými obklady u břehů vodních toků, kanálů, hrází a dalších protierozních opevnění
 • odvodňovací systémy (drenážní žebra)
 •  

Rovnoměrná struktura umožňuje použití v různých zeminách od jílu až po hrubozrnné výplně. Výborné mechanické vlastnosti poskytují vysokou odolnost proti poškození při instalaci u velkého množství typů zásypu. Tkané geotextilie Geomatex TST mají mimořádně nízkou absorpci vlhkosti, takže působení vody nemá vliv na jejich mechanické vlastnosti. Jsou odolné proti mikroorganismům a hmyzu a nepodporují růst plísní. Vykazují vynikající odolnost vůči chemikáliím jako jsou běžné kyseliny a zásady za působení okolních teplot.

Název Parametr Dostupné na e-shopu GEOmall
Geomatex TST 60/60
Pevnost v tahu podélně
[kN/m]
Pevnost v tahu příčně
[kN/m]
Tažnost podélně
[%]
Tažnost příčně
[%]
Mechanická odolnost proti protržení – CBR
[kN]
Mechanická odolnost proti dynamickému protržení
[mm]
Propustnost vody kolmo k rovině výrobku
[l/m2/s]
Velikost průliny
[mm]
Role šířka
[m]
Role délka
[m]
Role plocha
[m2]
Role hmotnost
[kg]
60 60 17 13 8 10 11 0,18 5,2 100 520 146
Vložení do poptávky o cenu

Soubory ke stažení

 • Odvedení spodní vody pod místní komunikací v Turčianskej Štiavničce pdf
 • Odvodnění základové desky bioplynové stanice v Bošanech pdf
 • Projekční specifikace Geomatex TST 30/30W / nutne přihlášení pdf
 • Projekční specifikace Geomatex TST 30/30W / nutne přihlášení doc
 • Projekční specifikace Geomatex TST 60/60W / nutne přihlášení pdf
 • Projekční specifikace Geomatex TST 60/60W / nutne přihlášení doc
 • Srovnání vlastností netkaných a tkaných geotextilií a jejich vliv na použití v konstrukcích / nutne přihlášení pdf
 • Technické specifikace Geomatex TST pdf
 • Typické příklady využití netkaných a tkaných geotextilií / nutne přihlášení pdf
 • Typy geotextilií a jejich funkce ve stavebních konstrukcích pdf

Významné vlastnosti Geomatex TST

 • vynikající vlastnosti pro separaci materiálů
 • excelentní chemická odolnost vůči okolnímu prostředí
 • umožňuje použití málo vhodných zemin do zemního tělesa
 • kombinuje filtrační vlastnosti a vysokou propustnost pro vodu
 •  

Použito v referencích

Funkce

 • Výztužná
 • Filtrační
 • Separační

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci