rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Ekodukty na silničním okruhu kolem Prahy na úseku mezi Vestcem a Lahovicemi

Úkolem bylo navrhnout funkční, levné a  estetické řešení ekoduktu převádejících mimoúrovňové biokoridory přes jižní část Pražského okruhu v sousedství Cholupické bažantnice.

Vlastní mosty jsou vybudovány z vícerozponových prefabrikovaných dílců. Parapetní zdi těchto mostů jsou z vyztužené zeminy ze systému Tensartech TW1. Líce zdí jsou z drobných betonových tvarovek spojených liniovým spojovacím prvkem s výztužnými geomřížemi. Zdi mají sklon 86° a dosahují maximální výšky 4,7 m. Uvedená technologie umožnila rychlou výstavbu všech třech mostů.

Poloha stavby

Dodali jsme

Opěrný systém Tensartech TW1 včetně betonových tvarovek

Realizace

2010

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci