rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Nájezdová rampa z vyztužené zeminy ve Valtířově

Na hranici pozemku bylo nutné vybudovat svah o maximální výšce 5,0 m. Pro splnění požadované dispozice svahu bylo nutné navrhnout svahy ve sklonu 70°. V tomto svahu bylo nutné provést rampu, jež umožní plynulé překonání požadovaného výškového rozdílu.

Nejefektivnějším řešením bylo vystavět tento svah ze systému Tensartech GreenSlope. Jako zásypový materiál byla požita sendvičová konstrukce, využívající značnou část vytěžené místní zeminy – to přispělo k ekonomické výhodnosti této konstrukce.

Poloha stavby

Dodali jsme

Systém Tensartech GreenSlope pro strmé svahy, zaškolení stavby, statický výpočet, projekt.

Realizace

2010

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci