rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Odvodnění zárubní zdi v Tatenicích

Ve svažitém terénu bylo při budování přístupové komunikace k vlakovému nástupišti nutno vybudovat zárubní zeď. S ohledem na geomorfologii a výškové převýšení terénu byla zárubní zeď navržena jako tížní betonová. U konstrukce bylo nutné zajistit bezpečné odvedení srážkových vod a různých zvodní tak, aby nedocházelo ke zvýšenému namáhání na opěrnou stěnu hydrostatickým zatížením.

Odvodnění rubu konstrukce bylo projektantem navrženo pomocí drenážního geokompozitu Interdrain GMF tvořeného tuhým jádrem, které bylo laminováno z jedné strany netkanou separační geotextilii a z druhé strany izolační geomembránou. Geotextilie u výrobku zabraňuje kolmataci drenážního jádra a zajišťuje tak zachování hydraulických vlastností výrobku po celou životnost konstrukce, drenážní jádro pak zajišťuje odvod jímaných vod v rovině geosyntetika do vhodného prostoru.

Poloha stavby

Dodali jsme

Geokompozit

Realizace

2004

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci