rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrná zeď lávky na železniční trati Tábor – Bechyně

Pro zajištění výškového rozdílu mezi jednotlivými větvemi přístupu na lávku byla realizována nová opěrná zeď z vyztužené zeminy.

S ohledem na náročné základové poměry byl pod konstrukcí navržen polštář ze štěrkodrtě s geosyntetikem se stabilizační funkcí – Tensar TriAx – pro zvýšení únosnosti podloží.

Opěrná konstrukce byla navržena s lícem z drobných betonových tvarovek vyztužená pomocí jednoosých geomříží Tensar RE.

Poloha stavby

Dodali jsme

Materiál pro výstavbu vyztužené opěrné konstrukce, technické konzultace při výstavbě.

Realizace

2018

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci