rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrná zeď na železniční trati Třebovice - Rudoltice

Opěrná zeď byla navržena z důvodů minimalizace záborů mimodrážních pozemků resp. zásahu do ochranného pásma silnice tř. I/43, vzhledem k posunu osy tratě vlevo od stávající osy tratě o cca 6,0 m.

Opěrná zeď je samonosnou prefabrikovanou konstrukcí z betonových bloků, s kotvením prostřednictvím  geomříží Tensar RE do svahových stupňů násypového tělesa.

Opěrná zeď má celkovou délku 115,00 m.

Poloha stavby

Dodali jsme

Geotextilie, geomříže, betonové tvarovky, statický výpočet, technický dozor a prováděli jsme výstavbu.

Realizace

2005

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci