rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrná zeď obchodního centra Olympia v Plzni

Projektová

dokumentace stavby Olympia Plzeň řešila vyrovnání úrovně založení stavby

vlastního objektu a okolního terénu na severní straně stavby pomocí úhlové

monolitické zdi částečně kotvené do podloží. Tato konstrukce byla značně

nákladná, časově náročná a špatně proveditelná v zimních měsících.

Po analýze problému se ukázala možnost řešení ve zhotovení konstrukce opěrné zdi z vyztužené zeminy s lícem z drobné betonové tvarovky. Tato konstrukce umožnila výstavbu v zimních měsících pod vedením vysokého napětí a spolu s výraznou úsporou stavebních nákladů umožnila dodržet investorem požadované termíny dokončení.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, geotextilie, geomříže a betonové tvarovky

Realizace

2003

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci