rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrná zeď z velkoplošných panelů na dálnici D47 v Ostravě (rampa 3 MÚK Rudná)

Zeď o délce 139 m

a výšce 1,25 - 5,51 m je situována na rampě 3 MÚK Rudná a řeší mimoúrovňové

křížení dálnice D47 s ulicí Rudná (R 24,5). Zeď je navržena v patě násypu rampy

3, který by byl ukončen v dálnici D 47. Požadavkem bylo navrhnout estetickou

konstrukci, která by vyhovovala požadavkům ochrany přírody a bezpečnosti

provozu na dálnici a přilehlé rampě 3.

Trvalá plošně založená opěrná zeď z armované zeminy sestavená z čelních prefabrikátů kotvených geomřížemi. Zeď se nachází v prostoru rybníka Dymač, který dálnice částečně zasypává. Dle vrtů je povrch zájmového území tvořen navážkou tvořenou různorodým materiálem do hloubky 1,3 m.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, opěrný systém Armovia (geomříže a panely)

Realizace

2005

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci