rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrná zeď z velkoplošných panelů na dálnici D47 v Ostravě (rampa 8 MÚK Rudná)

Opěrná zeď je

situována mezi dálnicí D47 a rampou 8 rondelu MÚK Rudná, který řeší mimoúrovňové

křížení dálnice D47 s ul. Rudná (R 24,5). Opěrná zeď řeší ukončení násypu tak,

aby bylo možno vybudovat rampu 8 nad dálnicí. Požadavkem bylo navrhnout

estetickou konstrukci, která by vyhovovala požadavkům ochrany přírody a

bezpečnosti provozu na dálnici a přilehlé rampě.

Trvalá opěrná zeď z armované zeminy sestavená z čelních prefabrikátů kotvených geomřížemi. Celá zeď byla vybudována v násypu tělesa dálnice a při jejím zakládání se neprojevil vliv původního terénu. Opěrná zeď bezprostředně navazuje na falešné křídlo za opěrou 12L mostu 8201 a tvoří ohraničení tělesa rampy 8 MÚK Rudná. Zeď je vedena v násypu výšky cca 8,3 - 10,6 m nad stávajícím terénem.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, opěrný systém Armovia (geomříže a panely)

Realizace

2005

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci