rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrná zeď ze systému Tensartech TW1 na silnici I/48 Rychaltice - Frýdek-Místek

Opěrná zeď byla navržena z vyztužené zeminy s pevným lícem ze systému Tensartech TW1. Slouží ke zkrácení paty násypového tělesa silniční komunikace. Výška opěrné zdi se pohybuje od cca 1,5 m do 4,8 m. Sklon líce opěrné zdi je 86°. Nad korunou opěrné konstrukce je násypové těleso ve sklonu 1:1,5 s výškou kolem 7 m.

Opěrná zeď je založena na železobetonovém základovém pasu. Základový pas je založen na mechanicky stabilizované vrstvě, která je tvořena trojosou monolitickou geomříží Tensar TriAx a 500 mm mocnou vrstvou štěrkodrti frakce 0/63 mm. Vzhledem k jemnozrnným zeminám přítomným v podloží byla pro separaci mezi mechanicky zpevněnou vrstvou a rostlým terénem použita netkaná geotextilie Geomatex NTI o gramáži 200 g/m2.

Poloha stavby

Dodali jsme

Stytický výpočet, opěrný systém Tensartech TW1 vč. betonových tvarovek

Realizace

2010

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci