rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrná zeď Lubeň, D1 Přerov - Lipník nad Bečvou

Účelem opěrné zdi je překonání výškového rozdílu mezi horní úrovní násypového tělesa nově budované dálnice D1 a přilehlou polní cestou.

Opěrná zeď je navržena jako konstrukce z vyztužené zeminy s ozeleněným strmým poddajným lícem ve formě svařované ocelové sítě, pomocí kterého je stavba lépe začleněna do okolní krajiny. S ohledem na sklon líce (5:1) je ozelenění realizováno pomocí popínavých rostlin.

Zeď je založena na sanační štěrkopískové vrstvě. Konstrukce dosahuje výšky téměř 9,0 m se sklonem 5:1. Na konstrukci je nevyztužený nadnásyp ve sklonu 1:2 výšky ca 4,5 m. Vyztužení je realizováno pomocí jednoosých geomříží Tensar 500RE.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, materiál pro výstavbu vyztuženého strmého svahu, technologický předpis včetně kontrolního zkušebního plánu, technické konzultace při výstavbě.

Realizace

2018

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci