rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Úprava svažité parcely v Lelekovicích

Na svažitých parcelách plánoval investor výstavbu rodinných domů, proto bylo nutné pozemek vyrovnat. Svah byl ve sklonu 13-18°. Projektanti se rozhodli pro konstrukci z vyztužené zeminy s lícem z kameniva ve sklonu 80°. Na této konstrukcí je ještě nadsypán vyztužený svah ve sklonu 1:1.

Nejdříve investor postavil spodní část konstrukce, která byla navržena z certifikovaného systému Tensartech RockWall. V tomto systému spolu vzájemně působí výztužná geomříž, ocelové koše na líci a zemina zásypu. Aby horní část konstrukce tvořená svahem ve sklonu 1:1 vyhovovala technickým požadavkům, bylo nutné hutnit vrstvy zeminy až k samému kraji svahu. Proto stavitelé použili technologii posuvného bednění. Výsledkem je estetická, levná a spolehlivá konstrukce, která umožní výstavbu rodinných domů.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, geomříže, opěrný systém Tensartech RockWall, geomříže pro vyztužení nadnásypu, projekt, zaškolení stavby

Realizace

2013

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci