rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Vyztužená zeď u opěry mostu na dálnici D1 Senec - Blatné, křižovatka Blatné

Součástí výstavby nového dopravního propojení silnice I/61 v úseku Senec – Blatné s dálnicí D1 byla mimoúrovňová křižovatka MÚK Blatné, jejíž součástí je výstavba zdi u opěry č. 4 z vyztužené zeminy.

Důvodem výstavby vyztužené opěrné zdi bylo přemostění ropovodu a optického kabelu, které měly zůstat na stávajícím místě. Proto bylo nutné realizovat opěrnou konstrukci. Opěrná zeď je navržena z vyztužené zeminy s lícem z drobných betonových tvarovek. Sklon opěrné zdi je 85°, maximální výška ca 3,0 m. Konstrukce je vyztužená pomocí jednoosých geomříží Miragrid GX.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, projektovou dokumentaci, materiál pro výstavbu vyztužené opěrné konstrukce, technické konzultace při výstavbě.

Realizace

2016

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci