rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrné zdi ze systému Tensartech TW1 ve Chvaleticích

Silnice II/322 prochází ve Chvaleticích prostorem mezi

městem a železniční stanicí. Uživatelé a správce komunikace vyžadovali od

projektanta řešení bezbariérového přístupu cestujících k železniční stanici.

Návrh konstrukce rovněž omezovala přítomnost nadzemního parovodu. Ve finálním

řešení navrhl projektant 4 opěrné zdi ze systému Tensartech TW1.

Systém umožnil projektantovi navrhnout řešení, které volně kopíruje niveletu komunikace. Díky využití drobných štípaných betonových tvarovek na líci konstrukcí došlo k vizuálnímu propojení vzhledu opěrných zdí a fasády železniční stanice. Tvar smykového ozubu u tvarovek dovolil vytvoření směrových oblouků. Další výhody systému využil dodavatel stavebních prací, kdy vystavěl všechny 4 zdi za 16 týdnů.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, projekt, zaškolení stavby, opěrný systém Tensartech TW1 včetně tvarovek

Realizace

2009

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci