rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Oprava sesuvu v obci Chuchelna u Semil pomocí stavebnicového opěrného systému

V obci Chuchelna došlo vlivem zvodnělého podloží k sesuvu násypu a k poruše komunikace v délce cca 30 m a otevření podélné trhliny v povrchu vozovky o šířce až 20 cm s pokračující rychlou progresí havárie. Proto bylo nutné provést kompletní sanaci sesuvu na měkkém podloží tvořeném jemnozrnnou zeminou s úrovní hladiny podzemní vody v patě svahu.

Nejprve musela být vozovka odtěžena v polovičním profilu. Před výstavbou vlastní opěrné konstrukce byla provedena sanace podloží hrubou sypaninou a zpevněním pomocí geobuněk vyplněných štěrkodrtí. Na takto zlepšeném podloží byl vyskládán systém z vyztužené zeminy se vzhledem gabionu s ocelovými sítěmi a kamenivem na líci. Zemina zásypu je na čele držena pomocí ocelových košů s kamenivem, které jsou s blokem vyztuženým geomřížemi spojeny pomocí účinných spojovacích prvků.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, opěrný systém Tensartech RockWall, geomříže do asfaltových vrstev, geobuňky, geotextilie a georohože, zaškolení stavby

Realizace

2012

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci