rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Praha - Rajská zahrada – vyztužená opěrná konstrukce pod nástupištěm

V rámci rekonstrukce železniční tratě Praha-Vysočany – Mstětice je v Praze – Kyjích realizována nová železniční stanice Praha – Rajská zahrada.

Pod nově plánovaným nástupištěm bylo nutné s ohledem na nedostatek prostoru a požadovanou výškovou úroveň nástupiště zbudovat opěrnou konstrukci.  Byla navržena a zrealizována ve sklonu 70° ze systému GeoWall Rock s vyztužením pomocí geomříží Tensar 500RE. Výška konstrukce je po celé délce 2,0 m, délka činí ca 79 m. Velikost oka lícového panelu je 5x10 cm.

Konstrukci realizovala společnost E-Railconstruct s. r. o.

Poloha stavby

Dodali jsme

materiál pro výstavbu - systém GeoWall Rock včetně výztužných geomříží

zaškolení na stavbě

Realizace

2022

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci