rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Stabilizace podkladních vrstev místní komunikace v Přibyslavi

Z důvodu mělkého uložení inženýrských sítí nebylo možné použít jinou technologii zvýšení únosnosti podloží než mechanicky stabilizovanou vrstvu pomocí trojosých monolitických geomříží Tensar TriAx.

Díky jejich účinnosti a správné volbě zásypového materiálu měla vrstva tloušťku jen 150 mm. Mechanicky stabilizovaná vrstva neovlivnila hodnoty celkového sedání  a zároveň minimalizuje diferenciální sedání na nehomogenním podloží.

Poloha stavby

Dodali jsme

Trojosou geomříž

Realizace

2009

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci