rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Stabilizace podloží pod železniční tratí v Bylnici

Pro stabilizaci konstrukční vrstvy železniční tratě byly využity geomříže Tensar SS.

Místo stavby je železniční trať č.341 Staré Město u Uherského Hradiště a č. 283 Bylnice-Horní Lideč. Projekt byl zahájen v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 Operačního programu Doprava, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo transevropské dopravní sítě. Záměrem rekonstrukce kolejiště bylo zlepšení jízdních parametrů kolejí a odstranění nepříznivého stavu železničního svršku, zvýšení únosnosti pláně železničního spodku a zrekonstruování odvodnění. Pro stabilizaci podkladní vrstvy byla využita geomříž Tensar SS.

Poloha stavby

Dále by vás mohlo zajímat

Použité výrobky

Dodali jsme

Dvouosou výztužnou a stabilizační mříž Tensar SS

Realizace

2014

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci