rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Chrlice, sanace sesuvu

Při rekonstrukci pozemní komunikace došlo k sesuvu násypového svahu pod komunikací, který byl realizován z jemnozrnných jílovitých zemin ve sklonu ca 45°. Vlastní komunikace byla proti sesunutí zajištěna pomocí kotvené pilotové stěny.

Pro sanaci svahu bylo zvoleno řešení pomocí vyztužené zeminy se zeleným lícem, konkrétně systém GreenMesh Soil, který po obnovení vegetace vizuálně velmi dobře spolupracuje s přirozeným zeleným svahem.
Vzhledem k nedostatku místa byla geometrie navržené konstrukce navržena na prvních 2 m výšky ve sklonu 70° s nadnásypem výšky ca 4,0 m ve sklonu 1:2,5 plynule přecházejících ve sklon 1:1,75.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, projektová dokumentace, materiál pro výstavbu vyztuženého strmého svahu

Realizace

2016

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci