rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Sanace sesuvu svahu v Lukách pod Medníkem

V období silných srážek v červnu 2013 došlo k sesuvu půdy v chatové oblasti. Navrhli jsme řešení v podobě vyztuženého strmého svahu s kamenným lícem.

Cílem sanačních opatření bylo eliminovat faktory, které vedly ke svahovému pohybu. Z tohoto důvodu byla navržena kombinace technických opatření, které zahrnují úpravu povrchu terénu v sesuvném území pomocí stupňovitého zazubení do stávajícího terénu, zpevnění nově budovaného svahu pomocí systému výztužných tahových prvků, zlepšení geotechnických vlastností zemin pokryvných útvarů použitím propustných štěrkových materiálů, a důsledné odvodnění celého prostoru sesuvného území.

Sanace sesuvu byla navržena pomocí systému Tensartech RockWall se sklonem líce 55°, kdy líc je tvořen ocelovými panely a kamenivem, na ocelové panely jsou napojeny monolitické geomříže zajišťující stabilitu a bezpečnost konstrukce.

Po provedení  výkopových prací nebylo v základové spáře zastiženo předpokládané skalní podloží, základová spára byla tedy snížena na na skutečnou úroveň skalního podloží a prostor vyplněn železobetonovým blokem. Současně byl ve svahu zastižen vydatný pramen, který bylo nutné převést skrz konstrukci do navrženého odvodnění.

Odvodnění stavby bylo provedeno pomocí odtokového žlabu, který je vyveden do řeky Sázavy nacházející se pod svahem.

Poloha stavby

Dodali jsme

Návrh řešení, zaškolení a technickou pomoc během výstavby, systém vyztuženého strmého svahu, geomříže Tensar TriAx a Tensar RE.

Realizace

2016

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace