rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Sanace zárubní zdi na fotbalovém hřišti v Dolním Němčí

Při rekonstrukci tréninkové plochy fotbalového hřiště vznikla potřeba v rohu hřiště realizovat zárubní zeď. Navržena a vybudována byla opěrná zeď z prefabrikovaných dílců tvaru L. Po realizaci začalo docházet k postupnému vyklánění (posunu) prefabrikátů a k celkové nerovnoměrné deformaci zdi, situace tak vyžadovala sanaci.

Navržené řešení spočívalo v odstranění stávající konstrukce se zachováním realizovaného drenážního systému. Současně byl ze strany investora vznesen požadavek na minimalizaci zemních prací, řešení muselo být ekonomicky přijatelné.

Ve vazbě na výše uvedené požadavky a s ohledem na doporučení geologického průzkumu i závěrečné zprávy z rekognoskace lokality bylo navrženo následující řešení:

  • Vymodelování terénu pomocí vyztužené zeminy technologií obalovaného čela jako strmý svah s použitím geomříží Miragrid GX, sklon líce 70°, výškové etáže á 1,5 m s lavicemi šířky 0,75 m
  • Oprava drenážního systému
  • Odvedení povrchových a průsakových vod

Poloha stavby

Dodali jsme

Návrh řešení, projekt včetně statického výpočtu, technickou pomoc během výstavby, systém vyztuženého strmého svahu, geomříž Miragrid.

Realizace

2019

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace