rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Vyztužené svahy pod dálnicí D3 v úseku Svrčinovec - Skalité

V rámci budování dálnice D3, která je součástí evropského multimodálního koridoru, jehož účelem je převést tranzitní dopravu přes území Slovenska, byly v úseku Svrčinovec – Skalité realizovány některé násypy ve strmých sklonech. Technické řešení spočívalo ve využití technologie vyztužené zeminy.

Vyztužené konstrukce byly použity v několika úsecích, sklony strmých násypů se pohybovaly od 65° do 70°. Výška vyztužených strmých svahů potom mezi 5 – 20 m. Líc konstrukce byl řešen pomocí ocelových sítí v kombinaci s protierozním geosyntetikem.

Poloha stavby

Dodali jsme

Statický výpočet, materiál pro výstavbu vyztuženého strmého svahu

Realizace

2015

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci