rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Strmý svah na hranici pozemku – technologické centrum Švédské šance

V rámci přípravy projektu pro vznik technologického centra v lokalitě Švédské šance bylo nutné upravit terén pro výstavbu plánovaných průmyslových hal a obslužných komunikací. Na jižním okraji tohoto historického areálu tak vznikla potřeba překonat ca 11 m výškových v poměrně strmém sklonu 50°.

S ohledem na úsporu místa vznikla potřeba realizovat svah ve vyšším sklonu než přirozeném, proto bylo nutné zajistit jeho stabilitu. Zde konkrétně byla zvolena technologie vyztužené zeminy – obalovaného čela s použitím jutových pytlů v líci. Toto lícové opatření bylo na této stavbě použito poprvé v České republice. Jedná se o pytle předem naplněné zeminou, které slouží současně jako ztracené bednění a současně jako lícové opevnění.

Celá stavba se nachází na místě skládky použitých slévárenských písků v prostoru vytěženého vápencového dolu. Tyto písky byly použity jako sypanina do vyztuženého tělesa. Vyztužení bylo navrženo s použitím geomříží Miragrid GX, sklon líce 50°. Bezprostředně za korunou svahu je naprojektována obslužná komunikace.

Poloha stavby

Dodali jsme

statický výpočet

materiál pro výstavbu vyztuženého strmého svahu

technické konzultace při výstavbě

dozor na stavbě

Realizace

2022

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci