rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Založení haly na podmáčeném území pomocí roznášecí platformy s geomřížemi Tensar

Nově budovaná prodejní hala OKAY v Ústí nad Labem–Všebořicích byla situována do lokality se složitými základovými poměry. Naším úkolem bylo navrhnout alternativní řešení k hlubinnému založení, které bude efektivní a levné. Nakonec bylo naše řešení finální a hala byla založena podle našeho návrhu.

Navrhli jsme plošné založení na stabilizovaných roznášecích polštářích. Nosné zdi byly založeny na poměrně subtilních základových pasech. Ty byly vzhledem k charakteru základových podmínek uloženy na vyztuženém štěrkovém polštáři, zajišťující rovnoměrný roznos působícího zatížení a dostatečnou nezámrznou hloubku. Roznášecí štěrkový polštář byl na své bázi stabilizovaný dvouosou monolitickou geomříží Tensar SS.

Poloha stavby

Dodali jsme

Realizaci konstrukce, statický výpočet, projekt, geotextilie a geomříže

Realizace

2006

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci