rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Absorpce energie (W)

Práce vykonaná při prodlužování zkušebního vzorku do stanoveného napětí v tahu nebo přetvoření při tahové zkoušce. Absorpce energie je důležitá pro výrobky, jejichž pevnost v tahu se nevypočítává na základe tloušťky. Je dána integrálem (spodní plochou) křivky napětí/přetvoření ve stanoveném bodě a vyjadřuje se v kJ/m².