rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Charakteristická hodnota (CV)

Hodnota vlastnosti materiálu, která zpravidla odpovídá kvantilu předpokládaného statistického rozložení určité vlastnosti materiálu, předepsaná příslušnými normami a zkoušená za stanovených podmínek.