rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Charakteristická velikost otvorů (O90)

Velikost otvoru, která odpovídá 90% částic zeminy maximální velikosti, která prochází geotextilií. Charakteristická velikost otvorů se vyjadřuje v μm.http://geomat.omega.cz/?id=31