rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geobuňka (GCE)

Trojrozměrná propustná polymerní (syntetická nebo přírodní) voštinová nebo podobná buněčná konstrukce, vyrobená ze vzájemně propojených proužků geosyntetik.