rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Hydraulický gradient (i)

Poměr celkového poklesu hydrostatické výšky Δh přes zkušební vzorek k jeho délce l ve směru proudění.