rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Jmenovitá hodnota (NV)

Hodnota vlastnosti materiálu deklarovaná výrobcem/dodavatelem materiálu, spíše než hodnota naměřená.