rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Napětí v tahu při porušení (σf)

Napětí v tahu, při kterém dojde k přetržení zkušebního vzorku.