rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Napětí v tahu při x %ním přetvoření (Tε)

Napětí, při kterém dosáhne přetvoření stanovené hodnoty x %.