rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Plošná hmotnost (ρA)

Poměr hmotnosti zkušebního vzorku stanovených rozměrů k jeho ploše. Plošná hmotnost se vyjadřuje v g/m².