rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Rychlost přetvoření

Rychlost změny upínací délky. Rychlost přetvoření se vyjadřuje v procentech za minutu.