rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Schopnost proudění v rovine (qp)

Objemová rychlost proudění vody a/nebo jiných kapalin na jednotku šířky zkušebního vzorku při stanovených gradientech v rovině výrobku. Schopnost proudění v rovině se vyjadřuje v l/(m.s).