rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Směr kolmo ke směru výroby (CMD)

Směr kolmý ke směru výroby geosyntetického výrobku (u tkaných geotextilií směr útku).