rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Součinitel vzájemného tření (účinnosti) (fs,GSY)

Poměr mezi tangens úhlu tření zeminy a GSY a tangens úhlu tření zeminy.