rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Tloušťka (d)

Vzdálenost mezi základní deskou, na které leží zkušební vzorek a dotykovou plochou rovnoběžné pevné desky, která působí na zkušební vzorek předem stanoveným tlakem. Tloušťka se vyjadřuje v mm.