rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Transmisivita (θ)

Schopnost proudění v rovině výrobku vyjádřená při hydraulickém gradientu 1. Transmisivita se vyjadřuje v l/(m.s).