rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Podélná drenáž a odvodnění

Podélná drenáž má za úkol bezpečně odvést vodu do vhodného retenčního prostoru mimo vlastní stavební objekt nebo tělesa liniové stavby. Drenážní systém chrání konstrukci proti infiltraci vody a zamezuje vzniku dodatečného hydraulického tlaku, který by mohl nepříznivě ovlivnit stabilitu a bezpečnost konstrukce. Řešení s využitím drenážního geokompozitu je cenově příznivější alternativa ke klasickým řešením podélných drenážní či trativodů s využitím tříděné frakce hrubozrnné sypaniny.

Drenážní prvek (geokompozit) doplněný perforovaným drenážním potrubím je vhodným řešením pro drenážní příkopy, drenážní rýhy nebo trativody do hloubky 1 m. Toto uspořádání vytváří systém s vysokou průtočností.

Drenážní geokompozit s perforovaným drenážním potrubím Drenážní geokompozit s perforovaným drenážním potrubím

Tato kombinace umožňuje podélné odvodnění nestabilních svahů, kde proudí velké množství podzemní i povrchové vody. Drenážní příkop stahuje povrchovou i podzemní vodu a tím brání destabilizaci svahu. Podélná drenáž se často kombinuje s plošnou drenáží, která ve vodorovném směru odvodňuje násypy a pláně vozovek, železnic, tramvajových tratí a jiných dopravních a inženýrských ploch nebo celého staveniště.

Dále je možné touto technologii řešit vytvoření trativodů či drenážních rýh kolem inženýrských objektů či domů bez nutnosti provádění nadměrných výkopových prací a bez problematického dovážení a instalace kameniva.

Výhody použití geokompozitu pro podélnou drenáž

  • úspora finančních nákladů ve srovnání s konvenčními metodami řešení
  • redukce množství použitého nakupovaného materiálu (štěrk, písek)
  • redukce výkopových prací
  • snížení nákladů na dovoz přírodních materiálů (nižší emise CO2)
  • jednoduchá instalace a rychlá výstavba
  • vysoká drenážní kapacita i pod zatížením

UKÁZKY POUŽiTÍ PODÉLNÉ DRENÁŽE A ODVODNĚNÍ

Obrázek podélné drenáže v Dubu nad Moravou
Podélná drenáž v Dubu nad Moravou

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci