rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Jak vybrat správný typ opěrné konstrukce?

Přehled systémů Tensartech pro opěrné konstrukce z vyztužené zeminy.

Pro efektivnější využití pozemků v obtížných či proměnlivých terénních podmínkách navrhují projektanti opěrné konstrukce jako jsou opěrné zdi nebo strmé svahy. Výběr konstrukčních řešení je široký a je třeba zvážit jejich výhody a nevýhody.

V návrhu lze využít technologie betonových, železobetonových, gabionových konstrukcí, stabilizované zeminy, speciálních metod zakládání (piloty, mikropiloty apod.), případně technologie vyztužené zeminy. V tomto textu najdete rozdělení opěrných systémů Tensartech z pohledu sklonu líce, tuhosti líce a způsobu jeho napojení na výztuhy.

Princip systémů Tensartech

Vyztužené zemní konstrukce se skládají ze tří základních elementů (lícový obklad, geosyntetické výztužné prvky a zemina). Samotný vyztužený kvazihomogenní blok s dostatečným stupněm vnitřní stability se obkládá betonovými tvárnicemi či prefabrikáty různého tvaru, velikosti a vzhledu nebo jinými prvky, které následně vytváří estetický vzhled objektu. Budou-li posouzeny všechny vzájemné vazby mezi jednotlivými elementy (hlavně v napojení výztuh na líc), bude výsledkem spolehlivá a bezpečná opěrná konstrukce.

Systémy Tensartech dávají projektantovi předpoklad správnosti technického řešení – jsou jasně definovány konstrukční a výpočtové vazby mezi elementy (ověřené řadou měření či testování) včetně posouzení jednotlivých konstrukčních detailů. Tyto jsou doloženy certifikáty pro široké použití v mnoha zemích včetně ČR. Systémy tak zajišťují dlouhodobou spolehlivost, snadnou a bezproblémovou výstavbu i ve  složitých podmínkách bez klimatických omezení, o čemž svědčí tisíce úspěšných realizací po celém světě.

Diagram výhod systémů Tensartech

Rozdělení systémů Tensartech podle sklonu líce

Rozdělení systémů Tensartech podle sklonu líce

Rozdělení systémů Tensartech podle tuhosti líce

V závislosti na použitém typu lícového prvku lze systémy rozdělit na konstrukce s pevným (polotuhým) lícem tvořeným na čele prefabrikovanými betonovými tvarovkami a na systém s měkkým (poddajným) lícem. Volba typu líce závisí především na poddajnosti k nerovnoměrné podélné deformaci konstrukce. U polotuhé líců je možné připustit, bez projevujících se poruch, podélnou nerovnoměrnost řádově v hodnotách 1:100 (tj. 1 cm/1 bm konstrukce), oproti tomu měkké líce připouští hodnoty až více než dvojnásobné (zdroj BS 8006:2010 Strengthened/reinforced soils and other fills).

Druhy líců opěrných systémů podle tuhosti

Systémy Tensartech s měkkým lícem

Tato systémy se využívají zejména pro strmé svahy se sklonem 50–90°, kdy je možné ze statického hlediska navrhnout sklon libovolný. Volba systému resp. sklonu konstrukce závisí především na prostorových podmínkách stavby, ale také na požadavku ozelenění povrchu svahu. Systém GreenSlope je svah porostlý vegetací a RockWall má líc bez vegetačního porostu.

Tensartech GreenSlope (sklon 50-70°)

U tohoto systému je líc tvořen ocelovými koši se speciální povrchovou ochranou zaručující minimální dobu životnosti 90 let. Geomříže, plnící statickou funkci, jsou napojovány přímo na lícový prvek pomocí systémového spojovacího prvku. Odpadá tak nutnost složitého přesouvání bednění a nutnost obalování líce vyztuženého svahu. Součástí systému je rovněž protierozní rohož s travním semenem, jenž umožní rychlé ozelenění povrchu svahu. Uvažované zpevnění svahu pomocí tohoto systému je teoreticky možné až do sklonu líce konstrukce 90°. Nicméně v případě požadavku na následnou bezproblémovou údržbu svahu doporučujeme jako limitující sklon 70°.

Tensartech GreenSlope

Tensartech RockWall (sklon 70-90°)

Vzhledově se tato konstrukce podobá gabionovým zdem. Líc tohoto systému je stejně jako u systému GreenSlope tvořen ocelovými panely s protikorozní úpravou. Napojení výztuhy je rovněž řešeno obdobný způsobem a je tak opět zaručena jeho pevnost.

Opěrná konstrukce s lícem z gabionů

Systémy Tensartech s polotuhým lícem

Tensartech TW1 (sklon 86° ±2°)

Pohledový prvek tohoto stavebního systému tvoří drobné štípané betonové tvarovky různých barev, jenž umožňují dokonalé napojení jednotlivých řad tvarovek pomocí smykového ozubu. Napojení geosyntetických výztuh na lícový prvek je umožněno pomocí speciálního plastového konektoru umožňující kontinuální uchycení geomříže bez vzniku „hluchých“ míst v konstrukci.

Tensartech TW1

Tensartech Mesa (sklon 90°)

Líc tohoto systému je tvořen štípanými betonovými tvarovkami různých barev. Podle volby skladby tvarovek lze volit mezi modifikacemi Mesa Standard (použití tvarovek typu standard, skladba na vazbu) a Mesa Ashford (vedle tvarovek standard se používají i tvarovky typu medium a tall, více typů tvarovek umožňuje větší variabilitu skladeb – výhodné pro každý architektonický záměr).

Tensartech MesaOpěrná konstrukce s lícem z betonových tvarovek

Správný výběr typu vyztužené opěrné konstrukce

Než se rozhodnete, jaký typ opěrné konstrukce vyhovuje vašim potřebám, musíte zvážit řadu proměnných. Správný výběr může záviset na těchto faktorech:

 • estetický dojem

 • trvanlivost (projektovaná životnost)

 • vymezený prostor pro stavbu (sklon líce)

 • geotechnické podmínky

 • rozpočtová omezení

Bez ohledu na to, v jaké fázi se váš projekt nachází, nás neváhejte kontaktovat. Náš profesionální tým autorizovaných inženýrů vám poskytne návody a nestranné poradenství ve fázi projekční i dodavatelské. Systémy Tensartech dodáváme s garancí funkčnosti jako komplexní řešení včetně nezbytné podpory, která obsahuje:

 • návrh řešení a zpracování projektové dokumentace

 • dodávku elementů systémů na stavbu

 • certifikáty k systémům, instalační postupy

 • zaškolení na stavbě

Pro efektivnější využití pozemků v obtížných či proměnlivých terénních podmínkách navrhují projektanti opěrné konstrukce jako jsou opěrné zdi nebo strmé svahy. Výběr konstrukčních řešení je široký a je třeba zvážit jejich výhody a nevýhody. V tomto textu najdete rozdělení opěrných systémů Tensartech z pohledu sklonu líce, tuhosti líce a způsobu jeho napojení na výztuhy.

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci