rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Ochranný zemní val z vyztužené zeminy nedaleko Března u Chomutova

Obec Březno u Chomutova trpěla kvůli provozu blízkého hnědouhelného lomu sníženou kvalitou ovzduší a zvýšenou hladinou hluku. Aby byly tyto negativní vlivy na obyvatele sníženy, byl vybudován vysoký ochranný zemní val z vyztužené zeminy se zeleným lícem. Stavba je zajímavá nejen svou výškou, ale hlavně půdorysným zakřivením a změnou sklonu líce po délce konstrukce dokazující velkou tvarovou variabilitu stavebnicového systému vyztužených strmých svahů.

Ochrannou funkci tvoří nejen zeleň na líci, ale i samotný val. Výška vyztuženého zemního valu je proměnná. V nejvyšší části je jeho výška 14 m a to na délce 123 m. Nejdelší úsek valu má výšku 12 m. Celková délka vyztuženého valu je téměř 615 m a to včetně náběhu na projektovanou výšku. Sklon svahu je v některých místech 60° a v jiných 75°.

Čelo valu je sestavené ze systému pro vyztužené strmé svahy. Líc tvoří ocelové panely s georohoží Trinter na líci, která zajistí lepší uchycení rostlin na strmém svahu. Na líc jsou napojeny výztužné tkané geomříže Miragrid, které zajišťují stabilitu celé konstrukce. Na stavbu bylo použito víc jak 287 000 m3 zeminy a 253 000 m2 výztužných geomříží.

Poloha stavby

Dodali jsme

Systém vyztuženého strmého svahu, zaškolení a technickou pomoc během výstavby

Realizace

2015

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci