rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Revitalizace bývalé pískovny Praha Lysolaje

V Denkrově pískovně v Praze Lysolajích probíhala těžba do padesátých let 20. století. Od té doby byl lom opuštěný, těžební stěny se vlivem eroze stávaly nestabilní. Městská část Praha Lysolaje v rámci plánované revitalizace potřebovala vyřešit bezpečné zajištění těchto svahů.

Stabilita svahů byla ověřena statickým výpočtem a navržena taková opatření, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá stabilita a bezpečnost. Zájmové svahy se nachází na jižní, západní a východní straně bývalého lomu a jejich výška se pohybuje kolem 10 - 14 m nad úrovní projektované plochy sportoviště. Svahy byly podle požadavků na základě projektu vymodelovány do sklonů maximálně 45°, v půdorysném zakřivení daném architektonickým návrhem. Jako řešení byla zvolena technologie obalovaného čelageomříží Miragrid. Do násypů i vyztužených konstrukcí byla použita místní písčitá zemina. Jako protierozní ochrana svahů byla použita protierozní georohož Geomat K-P.

Poloha stavby

Dodali jsme

Návrh řešení, zaškolení a technickou pomoc během výstavby, systém vyztuženého strmého svahu, geomříž Miragrid, protierozní georohož Trinter a Geomat K-P včetně kotevních prvků Geopin Steel.

Realizace

2018

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci