rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Rozšíření násypu pozemní komunikace na předměstí Vyškova

Výstavba strmého svahu z vyztužené zeminy zajišťující vyrovnání pozemku s převýšením od 4 do 9 m.

Pomocí systému vyztuženého strmého svahu Tensartech GreenSlope bylo ve dvou technologických krocích vybudováno 54 bm konstrukce s lícem ve sklonu 50° a maximální výškou na 9 m.  Pro dočasné zpevnění svahu proti erozi byla v jeho části na povrch položena jutová protierozní síť.

Jedním z řešených problémů byla díky jílovitému podloží předpokládaná dlouhá konsolidace zemního tělesa. Proto je vyztužený svah založen na drenážním polštáři z mechanicky stabilizované vrstvy, která je tvořena trojosou geomříží a geotextilií.

Poloha stavby

Dodali jsme

Projekt, statický výpočet, geotextilie, geomříže a systém Tensartech GreenSlope včetně zaškolení na stavbě

Realizace

2013

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci